สิทธิบัตร

จนถึงปี 2564 ความยาวคลื่นมี51สิทธิบัตรที่ถูกต้อง รวมทั้ง14 สิทธิบัตรการประดิษฐ์และ37 โมเดลยูทิลิตี้เป็นเจ้าของ8 ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

pn (3)
pn (1)
pn (2)